Meaning of 'kesamu'

kesamu. [Skt.] n. A hair. ventruka. kesapasamu kesa-pasamu. n. Beautiful hair. koppu. kesabandhamu kesa-bandhamu. n. Ornamented tresses. puvvulumudicina koppu. kesavudu kesavudu. n. One who has fine hair. manci ventrukalugalavadu. A name of Vishnu. kesavesamu kesa-vesamu. n. A tress or lock of hair. koppu. kesini kesini. n. She who has fine hair. manci vendrukalu kaladi.

Meaning of కేశము

kēṣamu. [Skt.] n. A hair. వెంట్రుక. కేశపాసము kēṣa-pāṣamu. n. Beautiful hair. కొప్పు. కేశబంధము kēṣa-bandhamu. n. Ornamented tresses. పువ్వులుముడిచిన కొప్పు. కేశవుడు kēṣavuḍu. n. One who has fine hair. మంచి వెంట్రుకలుగలవాడు. A name of Vishṇu. కేశవేశము kēṣa-vēṣamu. n. A tress or lock of hair. కొప్పు. కేశిని kēṣini. n. She who has fine hair. మంచి వెండ్రుకలు కలది.


Browse Telugu - English Words

Telugu to English Dictionary Search

Tags: English Meaning of kesamu, kesamu Meaning, Telugu to English Dictionary, kesamu Telugu Meaning, kesamu English Meaning

Birthday & Marriage Day Telugu Greetings