Meaning of 'keṃ'

kem. [Tel. in composition, contracted from kempu.] adj. Red. kemmovi a red lip. kengelu ken-gelu. [kempu+kelu.] n. The palm of the hand, literally the red hand. kenjadhadalu ken-zadalu. n. Red hair. keṃzaya ken-zaya. [kempu+caya.] n. Red colour. kendammi (kempu+tammi) n. Red lotus. kendamara ken-damara. [kempu+tamara.] n. The red lotus, the Amaranth of poetry. kenduli ken-duli. [kempu+duli.] n. Red dust. kendoga ken-doga. [ke mpu+toga.] n. The red lotus. errakaluva. kendogaru ken-dogaru. [kempu+togaru.] n. A kind of scarlet cloth. BD. iii. 106.

Meaning of కెం

kem. [Tel. in composition, contracted from కెంపు.] adj. Red. కెమ్మోవి a red lip. కెంగేలు ken-gēlu. [కెంపు+కేలు.] n. The palm of the hand, literally the red hand. కెంజధడలు ken-zaḍalu. n. Red hair. కెం౛ాయ ken-zāya. [కెంపు+చాయ.] n. Red colour. కెందమ్మి (కెంపు+తమ్మి) n. Red lotus. కెందామర ken-dāmara. [కెంపు+తామర.] n. The red lotus, the Amaranth of poetry. కెందూళి ken-dūḷi. [కెంపు+దూళి.] n. Red dust. కేందొగ ken-doga. [కెం పు+తొగ.] n. The red lotus. ఎర్రకలువ. కెందొగరు ken-dogaru. [కెంపు+తొగరు.] n. A kind of scarlet cloth. BD. iii. 106.


Browse Telugu - English Words

Telugu to English Dictionary Search

Tags: English Meaning of keṃ, keṃ Meaning, Telugu to English Dictionary, keṃ Telugu Meaning, keṃ English Meaning

Birthday & Marriage Day Telugu Greetings