apologized apology Apology apostasy apostate Apostle apostrophe apothecary apotheosis appal

English to Telugu Dictionary Search

Browse English to Telugu Dictionary


Birthday & Marriage Day Telugu Greetings